Home » PM – Training » IPMA Trainingen » IPMA C Projectmanagement

IPMA C Projectmanagement

Deze training is voor projectleiders en managers die hun kennis en inzicht in projectmanagement willen verbreden. Na afloop van de training zijn zij voorbereid voor het internationale IPMA C examen.

Deze IPMA training is gericht op de praktijk van de deelnemers. De basis bestaat uit de training Pragmatisch Projectmanagement. Er zijn vier groepsbijeenkomsten, eSchool, sector specifieke Webinars, verdiepingsbijeenkomsten, een uitgebreid naslagwerk en een examentraining.

Groepsbijeenkomsten

Tijdens de groepsbijeenkomsten leren we je de basis die op elk project van toepassing is:

Dag 1
Klantverwachtingen vertalen
Eisen en doelen beschrijven
Overeenstemming over de scope bereiken
De eerste risicoanalyse uitvoeren
Belangen in kaart brengen
Dag 2
Een project organiseren
Plannen van de doorloop
Plannen van de mensen
Begroten van de kosten
Beargumenteren van de schattingen
Dag 3
De juiste projectaanpak kiezen
Risicomanagement plannen en uitvoeren
Beheersen van de voortgang
Kwalitatieve resultaten opleveren
Problemen oplossen
Dag 4
Persoonlijk leiderschap
Motiveren van teamleden
Betrekken van belanghebbenden
Omgaan met conflicten
Beïnvloeden en ethiek

Veel oefenen, veel samenwerken, leren van elkaar en discussie over hoe dit in de praktijk gaat.

eSchool

Een uitgebreide bibliotheek met modules om je verder te verdiepen in specifieke onderwerpen. Alles wat je ooit hebt willen weten over projectmanagement. Over het plannen en begroten, over risico’s en kansen, over mensen en motivatie, over conflicten en crisis, over macht en invloed, om maar een paar onderwerpen te noemen. Alle IPMA examentermen komen aan de orde.

Webinars

Meerdere Webinars die onderwerpen behandelen die interessant voor bepaalde sectoren zijn. Over: bouwteams, ontwerpfasen, agile, lean, veiligheid, milieuprestaties, aanbieden, etc. om er maar een paar te noemen. Van te voren spreken we met de deelnemers door welke onderwerpen voor hun sector van belang zijn en daar organiseren we een webinar over.

Verdiepingsbijeenkomsten

Voor de IPMA C kandidaten behandelen we nog een aantal extra onderwerpen ter verdieping. We doen dat in twee online sessies waarin de deelnemers kennismaken met:

  • Crisismanagement
  • Teamrollen
  • Investeringsbeslissingen
  • Kritieke keten methode
  • Earned Value
  • Kwaliteitsinstrumenten

Daarnaast krijg je toegang tot een aantal extra verdiepende eModules in onze eSchool.

Naslagwerk

Vijfhonderd bladzijden verdeeld over achtentwintig hoofdstukken met alle relevante projectmanagementtheorie. Een waardevol naslagwerk wat je nog lang na deze training zult gebruiken.

Examentraining

De examentraining bestaat uit een online sessie van één dagdeel waar we oefenen met examenopdrachten en waar je nog extra vragen kunt stellen. Ook krijg je toegang tot een uitgebreide videotheek met opnamen van examentrainingen die wij in het verleden hebben gegeven. Op die manier kun je je optimaal voorbereiden op het theorie-examen.

Jouw investering: € 2.395

Exclusief de kosten die IPM Certificering in rekening brengt.

Inschrijfformulier IPMA Theorie (617 downloads)

Praktijkgedeelte

Hier moet je aantonen dat je naast je kennis ook competent handelt. Wij begeleiden jou om dat goed onder woorden te brengen. Je krijgt daarvoor een persoonlijke coach die je scherp houdt. Vlak voor het praktijkassessment geven we je een assessmenttraining. Als je competent bent, dan is het onmogelijk om niet te slagen. Wij helpen je daarbij.

De prijs voor de theorietraining en de begeleiding is € 3995,= (ex BTW) per persoon en exclusief de kosten die IPMA Certificering in rekening brengt.