Home » PM – Training » Bouwteam Trainingen » Agile in de Bouwteamfase

Agile in de Bouwteamfase

Duur: 2 dagen


In deze tweedaagse training maken we gebruik van de populaire SCRUM werkwijze waarin het bouwteam op gezette tijden inzicht geeft in de voortgang die zij heeft gemaakt. De verantwoordelijke managers van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer nemen nu enige afstand van het bouwteam, maar worden tweewekelijks ingelicht over de resultaten tot op dat moment. Zo krijgen zij al snel zicht in de haalbaarheid van het taakstellende budget dat het bouwteam bij aanvang heeft meegekregen. Daarnaast zorgt deze aanpak er ook voor dat het team doorlopend leert van de ervaring die zij opdoet.

Hierdoor kan de opdrachtgever bijsturen wanneer dat nodig en wenselijk is. De flexibiliteit van deze aanpak maakt het team tijdens de bouwteamfase wendbaar, verandering zien we als een kans en niet langer als een bedreiging. Ook zijn er vaste momenten waarin het team reflecteert op haar functioneren en elkaar aanspreekt op houding en gedrag. Tevens is er een continu streven naar verbetering en het ontwikkelen van de wijze waarop we straks tijdens de realisatiefase met elkaar gaan samenwerken. We hebben SCRUM wel enigszins aangepast zodat deze geschikt is gedurende de bouwteamfase.