Home » PM – Training » Bouwteam Trainingen » Besluiten nemen in een Bouwteam

Besluiten nemen in een Bouwteam

Duur: 1 dag


Je ontkomt niet aan de scheiding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en uiteindelijk is het de opdrachtgever die de knopen doorhakt. Maar pas dan wanneer het bouwteam de voorbereidende besluitvorming heeft gedaan. Dat proces en hoe dit binnen de bouwteamgedachte vorm te geven, is het onderwerp van deze eendaagse training. We oefenen uitgebreid met de volgende onderwerpen:

  • Komen tot een creatieve oplossing
  • Besluiten in consent (niet te verwarren met consensus)

Binnen een bouwteam streven we naar een open cultuur. We willen gebruik maken van ieders discipline. De openheid is een kweekgrond voor creativiteit en innovatie. Niet alleen de techniek, maar ook hoe we het proces inrichten om binnen het taakstellende budget te blijven. In de eerste helft van deze workshop reiken we je een aantal krachtige creativiteitstechnieken aan.

Hoe maken we gebruik van alle inzichten die in het team beschikbaar zijn? Consentbesluitvorming gaat uit van een volledige gelijkwaardigheid van alle teamleden. Het zorgt ervoor dat iedereen zijn bijdrage kan leveren en dat daar serieus naar wordt geluisterd. Bezwaren en zorgen worden meegenomen in een oplossing waarin iedereen zich kan vinden zonder dat dit een matig werkende compromisoplossing wordt.

Een ander, bijkomend, effect van deze vorm van besluitvorming is dat het een gedragsverandering te weeg brengt die de cultuur van het bouwteam verstevigt. Daarom is deze training ook goed te combineren met de training en ‘Onderhandelen in een Bouwteam’ of ‘Cultuur in een Bouwteam’.