Home » PM – Training » Bouwteam Trainingen » Onderhandelen in een Bouwteam

Onderhandelen in een Bouwteam

Duur: 1 dag


Dat er een commerciële verhouding is tussen opdrachtgever en -nemer spreekt voor zich. Er komt onvermijdelijk een moment dat we moeten onderhandelen over de prijs. Echter daar gaat het in deze eendaagse training niet om. Wanneer je samen aan het ontwerpen bent dan komt het regelmatig voor dat je besluiten moet nemen over bepaalde oplossingsrichtingen. Daar moet over worden onderhandeld.

In elke onderhandeling spelen meerdere zaken dan alleen de inhoud waarover de discussie lijkt te gaan. Vaak spelen zowel persoonlijke als interpersoonlijke motieven een rol. Wanneer je dat niet onderkent dan loopt ook de inhoudelijke discussie spaak. In deze training leer je dit soort aspecten te herkennen en in het voordeel van het team te gebruiken door:

  • Naast het inhoudelijke ook het persoonlijke aspect te zien
  • De verschillende belangen te onderkennen en te behartigen
  • Steeds weer terug te keren naar de principes van het bouwteam
  • Meerdere opties voor een ‘probleem’ te onderzoeken
  • Naar objectieve criteria voor een op te lossen probleem te zoeken

Door deze training leren de leden van het bouwteam de potentiële synergie te benutten en om te zetten in waardevolle resultaten. Deze eendaagse training is een verdieping van de training over ‘Besluitvorming in een Bouwteam’.