Home » Dhirata » Onze missie en visie

Onze missie en visie

De missie

Al vanaf onze oprichting in 2000, adviseren, trainen en coachen wij mensen in leiderschap en management. Onze missie is de wereld betere leiders en managers te geven. Met de wereld bedoelen we dan die van ‘veranderen’. Of organisaties dit nu middels projecten of een agile aanpak doen, de rode draad van wat Dhirata doet is het ontwikkelen van competente leiders.

De afgelopen decennia

In de afgelopen decennia hebben we veel zien veranderen. Binnen de softwareontwikkeling zijn de klassiekere vormen van projectmanagement bijna geheel vervangen door de, meer op zelfsturing gerichte, agile manier van werken. In veel andere branches echter is projectmanagement nog steeds de methode van leveren bij uitstek. Een van de nieuwe ontwikkelingen in de bouw en infra zijn de tweefasen contracten en de bouwteams waarin samenwerking weer voorop staat.

In de ruime twintig jaren ervaring die wij hebben met adviseren, trainen en coachen zagen wij deze behoefte groeien. Eén waar standaard certificeringstrajecten geen oplossing voor bieden. Eén die de binnen de organisatie aanwezige kennis en ervaring zodanig weet te bundelen dat professionalisering van binnenuit plaatsvindt. Het is op dat vlak waar Dhirata in de loop der jaren haar expertise heeft ontwikkeld. Wij ontsluiten de aanwezige ervaring in een organisatie en helpen deze onder woorden te brengen.

Onze bijdrage

De klanten die wij in de afgelopen decennia hebben bediend, zijn allen stuk voor stuk succesvol. Onze stelling is dat zij daarom al de beste consultants in huis hebben, namelijk de medewerkers in dienst van de organisatie. Het laatste wat zij nodig hebben, is een ‘massaproduct’ zoals een standaardmethode. Want dat is het, niet meer en niet minder. In plaats van een nieuwe methode is het daarom veel beter om de aanwezige ervaring te bundelen en te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Dit is efficiënter omdat het zowel de inspanning als de kosten van certificeren bespaart. Daarnaast is het effectiever omdat je de successen uit het verleden gebruikt in het ontwikkelen van een organisatievriendelijke aanpak. Dit vraagt een vorm van faciliterend trainen waar mede onze kerncompetentie ligt.

In onze trajecten ontwikkelen we de competentie van de deelnemers op een praktijkgerichte wijze. Deelnemers brengen hun ervaring onder woorden en delen die met elkaar. Wij voegen daar nieuwe kennis aan toe en dagen hen uit om zichzelf verder te professionaliseren. Wij doen dit op individueel, team en afdelingsniveau. De nieuwe inzichten kunnen zij direct in praktijk toepassen, waardoor zij de trainingsdagen direct terugverdienen. Door de toepassing daarvan te toetsen aan de verwachtingen ontstaat er een continue verbeterpraktijk. Stapsgewijs ontwikkelt een organisatie zo haar projectmanagement dan wel leiderschapscompetentie.