Home » PM – Training » Bouwteam Trainingen » Cultuur in een Bouwteam

Cultuur in een Bouwteam

Duur: 1 dag


De bouwteamgedachte komt voort uit de overtuiging dat, gezien de uitdagingen waar we in de sector voor staan, een andere cultuur niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk is. Een cultuur waarin we en op een zakelijke manier met elkaar omgaan maar waarbij ook de nadruk verschuift van tegenover elkaar staan naar een gezamenlijk onderneming.

In deze eendaagse training ga je op zoek naar de onderliggende aannames en veronderstellingen die zowel individueel als binnen het team over en weer leven. Wat is de grondhouding van de verschillende deelnemers? Elk van hen neemt de cultuur van zijn eigen organisatie mee. Je leert wat er gebeurt wanneer je in een omgeving komt met andere spelregels dan de jouwe en hoe je dan weer nieuwe spelregels ontwikkelt.

Als we eenmaal weten volgens welke regels de verschillende culturen werken, kunnen we op zoek gaan naar de cultuur die we in het bouwteam willen hebben. Op die manier bouwen we samen een gemeenschappelijke visie op van het team wat we willen zijn. Het gezamenlijke proces wat we zo doormaken legt een goed fundament voor het echte werk.