Home » Dhirata » de Intelligente Mix

de Intelligente Mix

Door het ‘nieuwe normaal’ realiseren we dat professionele ontwikkeling mee moet ademen met de omstandigheden. Tot voor kort gaven we de meeste trainingen in klaslokalen waar de deelnemers fysiek aanwezig waren. Wanneer er dan een goede enthousiaste trainer is die mensen uitdaagt met op wetenschappelijke feiten gebaseerde vaardigheidstechnieken dan is dat nog steeds de meest effectieve wijze.

Echter deze vorm van trainen is tevens de meest kostbaarste. Daarnaast, hoe weet je of dat wat de opleider verkoopt als ‘waar’ ook werkt in de praktijk? Je hoort nog al eens de vraag over de effectiviteit van trainingen. Die vraag hebben wij ons de afgelopen twintig jaar steeds weer opnieuw gesteld. Een van de antwoorden waar wij opgekomen zijn, is ‘blended learning’. Wat er op neerkomt dat je naast de fysieke groepsbijeenkomsten ook zaken als eLearning inzet, kortom je mixt verschillende leervormen.

Zo hebben wij in de afgelopen tien jaar een van de meest uitgebreide eScholen op het gebied van teameffectiviteit en projectleiding opgebouwd. Een van de dingen die we ontdekten, helemaal in lijn met het merendeel van de niet commerciële onderzoeken, is dat eLearning slechts alleen voor enkele doorzetters is weggelegd.

Het ‘nieuwe normaal’ dwingt ons als opleider tot creativiteit en daarom komen wij met de ‘Intelligente Mix’. Gebaseerd op de volgende principes: de mix aan leermiddelen sluit steeds aan wat op dat moment mogelijk is en we toetsen de resultaten van het leren steeds op werkzaamheid.

Dat laatste is volgens de wetenschappelijke methode, wat er op neer komt dat:

  • De aangeboden theorie gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten.
  • We deelnemers coachen door feedback te geven op de toepassing daarvan.
  • Deelnemers zelf de effectiviteit van hun acties in de praktijk toetsen.
  • Individu en team zichzelf in de praktijk doorlopend verbeteren.

De leermiddelen die wij inzetten in deze ‘Intelligente Mix’ zijn:

  • De fysieke klas wanneer dat mogelijk en nodig is.
  • De virtuele klas wanneer dit effectiever of noodzakelijk is.
  • De eLearning voor kennisoverdracht en voorbereiding.
  • De eCoaching voor directe feedback gedurende het werk.
  • De leesclub als er al kennis beschikbaar is.

We leren aan de hand van praktijkvoorbeelden die de deelnemers zelf inbrengen. Het gaat om actuele zaken waaraan zij leerdoelen koppelen en een voorspelling doen van de gewenste uitkomst. De praktijk zal uitwijzen of de voorspelling juist was. Zo ja dan is het geleerde geleerd, zo nee dan veranderen we gedrag. Op die manier ontwikkel je een winnend team.

Beschikbaar

De ‘intelligente mix’ komt beschikbaar voor al onze trainingen. Voor meer informatie>>