Home » PM – Training » Bouwteam Trainingen » Aanspreken op houding en gedrag in een Bouwteam

Aanspreken op houding en gedrag in een Bouwteam

Duur: 1 dag


De contractuele verhouding tussen opdrachtgever en -nemer is een gegeven. In de bouw- en infrasector proberen we deze kloof zoveel mogelijk te overbruggen. Tijdens de bouwteamfase zitten alle disciplines die nodig zijn om te komen tot een realiseerbaar ontwerp in het team. De intentie is samenwerken, maar de praktijk van alle dag is taaier dan we zouden wensen. Bekijk je het vanuit een helikopter dan zijn we in de branche bezig met een cultuuromslag. Het bouwteam is daar een van de voorbeelden van.

Een cultuurverandering doen we samen en daarom is het elkaar aanspreken op houding en gedrag zo belangrijk. Tijdens deze training leer je hoe je gedrag terugkoppelt zonder dat de ander direct in de verdediging schiet. Daar zijn verschillende technieken voor. Net als bij onze andere bouwteamtrainingen neemt hier de consentbesluitvorming een belangrijke plaats in. Alle bedenkingen bij een bepaalde oplossing dragen bij aan de eindoplossing.

Daarnaast gaan we dieper in op de onderliggende psychologische mechanismen die het elkaar aanspreken vaak ineffectief maakt. Houding is hier een belangrijke oorzaak van falende samenwerking. Je ontdekt hoe de woorden die we gebruiken onze houding verraden, ook hier leer je te communiceren op een manier die opbouwt in plaats van afbreekt. Wanneer de leden van een bouwteam elkaar aanspreken op houding en gedrag dan is het mogelijk om alle aanwezige potentie te benutten.