Home »

Nieuwe data IPMA Agile Leiderschapsreis

Dit najaar starten we weer met de IPMA Agile Leiderschapsreis. Deze training is volledig online en helpt je in het ontwikkelen van jouw agile mindset en bereidt je voor op het IPMA examen en assessment.

De data zijn:

29 oktober, 12 en 26 november. Van 9:30 tot 12:30. Voor meer informatie>> 

Nu is de tijd

Onzekerheid vraagt het uiterste van ons. Maar dat niet alleen, er ontstaat tegelijkertijd een oneindig web van nieuwe kansen. Nu is het de tijd om als projectmanager je leiderschapscompetentie te tonen en verder te ontwikkelen. Voor jezelf, opdrachtgevers, klanten en collega’s. De trainingen van Dhirata helpen je daarbij.

Wij nemen de nieuwe werkelijkheid als uitgangspunt en bieden je handvaten om je intuïtie te versterken. Geen methode of raamwerk, maar het ontwikkelen van de juiste mindset zodat jij agile principes pragmatisch kunt toepassen en beter in staat bent om op veranderingen te reageren. Omdat opdrachtgevers vaak naar certificeringen vragen, bieden wij die van IPMA aan. Van alle alternatieven is dit het enige raam- en methodeonafhankelijke stelsel dat competent gedrag en professionaliteit aantoont. Dhirata is hier al twintig jaar in gespecialiseerd.

Maar wij hebben nog meer te bieden!

Steeds vaker werken we in projecten, onder grote tijdsdruk, als virtuele teams samen. Door het ‘gedwongen’ thuiswerken hebben we gezien hoe onze vergaderingen effectiever zijn geworden. Thuiswerken is de norm geworden.  Al onze programma’s hebben daarom een variant die dat als uitgangspunt nemen. Daar komt nog bij dat de combinatie van eLearning en virtuele klas vaak een optimalere oplossing is dan de traditionele trainingen op locatie.

Maar niet alleen daarom!

De virtuele klas maakt trainingen duurzamer, bespaart op de kosten voor reis en verblijf en is ook corona-proof. Dhirata is volledig uitgerust om naast de ‘traditionele’ trainingen ook deze virtuele bijeenkomsten te faciliteren.

Dhirata omarmt het nieuwe normaal

Gele tekst met anderhalve meter

Het nieuwe normaal vraagt van organisaties als de onze een herbezinning op de wijze waarop we trainen. Toen het crisisteam aankondigde dat thuisblijven gewenst was en de grote groep ongewenst, hebben wij nagedacht hoe we deze bedreiging tot een voordeel konden ombuigen. Een voordeel zowel voor onze klanten als voor onszelf.

Wetenschappers waarschuwen ons voor nieuwe pandemieën en het is nog maar de vraag wanneer er een vaccin zal zijn dat ons blijvend zal beschermen. De nieuwe werkelijkheid betekent minder reizen en meer van huis uit werken. Na verloop van tijd zal deze werkwijze zich als gewoonte in onze organisaties nestelen. Een blijvende gewoonte ook wanneer al het gevaar geweken is.

Wat niet verandert is de noodzaak van een doorlopende professionele ontwikkeling. Het nieuwe normaal vraagt dat we naast de bestaande ook om andere vaardigheden trainen. Vaardigheden die we mee zullen moeten nemen in onze trainingen.

Naast de voordelen voor de klimaatdoelstellingen zien we ook de voordelen van minder reizen en kleinere groepen voor de dagelijkse praktijk en de trainingsgroepen. Dat voordeel gaan wij benutten door al onze trainingen van de bodem af aan te herontwerpen. Geen aanpassing van wat we toch al deden, maar iets nieuws. Toen de nieuwe werkelijkheid na een aantal weken tot ons doordrong zijn we hier direct mee begonnen. We gaan uit van: bewijs gestuurd leren, fysiek kleine groepen, grotere virtuele klasruimtes, on-the-job coaching en leesgroepen. Dit concept noemen we de Intelligente Mix ©.

Lees verder>>.