Home » Workshop: Mindset Epics

Workshop: Mindset Epics

Duur: 1/2 dag

Een belangrijk begrip bij Agile werken is de zogenaamde epic: een grote user story die nog moet worden opgesplitst in kleinere. Het is over het algemeen een afgebakend stuk functionaliteit of de eigenschap van een product, dat nog verder moet worden uitgewerkt. Er zijn verschillende soorten epics, er is er een die we vaak over het hoofd zien.

Ook hoor je vaak agilisten spreken over de agile mindset. En dan komen er een aantal zaken waar niemand het mee oneens kan zijn, zaken die in zekere zin op elke vorm van organiseren van toepassing zijn. In deze workshop, die een dagdeel duurt, gaan we aan de slag met de onderliggende mentale modellen en ontdek je welke overtuigingen een agile mindset in de weg staan. Bijvoorbeeld:

  • Klant-gestuurd in plaats van plan-gestuurd.
  • Vertrouwen in plaats van beheersen.
  • Horizontaal in plaats van verticaal decomponeren.
  • Scope volgt uit beschikbare middelen in plaats van omgekeerd.
  • Meer met dezelfde in plaats van hetzelfde met minder mensen.
  • Leerdoelen in plaats van prestatiedoelen.

Ook gaan we dieper in op hoe je deze mindset een onderdeel van de cultuur in jouw organisatie kan laten worden. Want de mindset is net zo goed een epic als de andere.