Home » Voorbereiding IPMA Assessment

Voorbereiding IPMA Assessment

Wanneer de deelnemers een praktijkcertificaat willen behalen dan begeleiden wij hen daarbij. Deze begeleiding kan gemengd plaatsvinden met de praktijktrainingen IPMA B/C, maar wanneer een deelnemer al voldoende ervaring heeft, dan kan hij al direct aan dit traject beginnen.

Het centrale doel van deze training is het behalen van het IPMA certificaat. De training (in het Nederlands en Engels) is zowel incompany als in open inschrijving beschikbaar.

Doelgroep

Projectmanagers met minstens drie tot vijf jaar ervaring in projectmanagement die hun competentie willen toetsen tijdens een IPMA assessment.

Deze training bestaat uit de volgende onderdelen

Wanneer een organisatie meerdere deelnemers gelijk wil certificeren dan is het vaak aan te bevelen om een aantal begeleidingsbijeenkomsten te organiseren waarin de deelnemers duo’s kunnen vormen die elkaar ondersteunen tijdens de certificering. Dit zijn twee bijeenkomsten die plaatsvinden in fase 1 en in fase 2.

De daadwerkelijke begeleiding vindt plaats in de eSchool.

  • Fase 0: Eerste bepaling van het IPMA niveau
  • Fase 1: Projectenlijst en certificeringsproject
  • Fase 2: Projectrapport en voorbereiding voor het assessment
  • Fase 3: Nazorg en examengarantie

Fase 0: Eerste bepaling van het IPMA niveau

IPMA LevelsAan de hand van een eerste snelle beoordeling van het referentiedocument van de deelnemers maken we een inschatting van het haalbare niveau. Op onze website is een formulier beschikbaar waarin wij kosteloos een eerste beoordeling doen, op basis daarvan kan de deelnemer besluiten zich in te schrijven voor dit traject. Meer>>

Fase 1: Referentiedocument en certificeringsproject

DocumentenIn deze eerste fase reflecteert de deelnemer over zijn ervaring als projectmanager. Uitgangspunt hiervoor zijn de standaard sjablonen die IPMA Certificering hiervoor ter beschikking heeft gesteld. Deze reflectie is niet zelden zeer confronterend. In de eSchool houdt de trainer de deelnemer een spiegel voor en op basis daarvan stelt hij zijn projectenlijst samen. Hij beschrijft dit in het zogenaamde referentiedocument.

Ook kiest de deelnemer een project dat geschikt is voor de certificering (recent, afgerond en competent gemanaged). De projectmanager schrijft dan de eerste drie hoofdstukken van het projectrapport, dit omdat de trainer aan de hand daarvan goed kan beoordelen of dit project geschikt is voor certificering (complexiteit en competent gemanaged).

Na het behalen van die mijlpaal kan de deelnemer zich officieel inschrijven.

Fase 2: Projectrapport en voorbereiding voor het assessment

VoorbereidenHierna reflecteert de deelnemer over zijn ervaring. Dat beschrijft hij in de laatste hoofdstukken van zijn rapport. De trainer houdt hem steeds een spiegel voor en is strenger dan de assessoren uiteindelijk zullen zijn. Dit verdiept de leerervaring. Daarnaast helpt de trainer de deelnemer in het helder verwoorden van zijn competenties.

Wanneer het rapport gereed is en er een datum voor het assessmentgesprek is, ontmoeten de deelnemer en de trainer elkaar en zetten zij de laatste puntjes op de i. Op deze wijze zorgen we ervoor dat enerzijds de assessoren een goed en eerlijk beeld van de kandidaat kunnen krijgen en anderzijds bereiden we de kandidaat zo natuurlijk optimaal voor op het assessment.

Fase 3: Nazorg en examengarantie

GarantieWanneer de kandidaat onverhoopt niet door het assessment komt, dan rekenen wij ons dit zelf aan. Immers wij hebben tijdens de begeleiding onvoldoende de zwakten van de deelnemer onderkend. Daarom hebben we ook hier een examengarantie en blijven we de kandidaat helpen zolang hij daarvoor gemotiveerd is, ook wanneer hij op een nieuw project wil certificeren.

Stadia gedurende de certificering

Hieronder vindt u een overzicht gegeven van de verschillende stappen. De meest linkse kolom laat zien wat wij aan begeleiding doen en de overige kolommen tonen de stappen die u voor de verschillende niveaus bij IPMA Certificering moet afleggen.

Begeleiding door Dhirata Certificeringsstappen bij IPMA Certificering
IPMA C IPMA B IPMA A

Eerste beoordeling van uw niveau

Intakegesprek

Advies bij schrijven van het referentiedocument

Projectkeuze

Inschrijving IPMA Certificering en inleveren referentiedocument

Inschrijving IPMA Certificering en inleveren referentiedocument

IPMA Certificering geeft akkoord

IPMA Certificering geeft akkoord

Beschrijven van het project/programma

Inschrijving IPMA Certificering en inleveren referentiedocument

Inleveren project/programma-samenvatting

Inleveren project/programma-samenvatting

IPMA Certificering geeft akkoord

IPMA Certificering geeft akkoord

IPMA Certificering geeft akkoord

Beschrijven van de competenties in rapport

Kandidaat levert zijn rapport in.

Kandidaat levert zijn rapport in.

Kandidaat levert zijn rapport in.

Assessoren van IPMA Certificering bestuderen het rapport en bellen referenten.

Assessoren van IPMA Certificering bestuderen het rapport en bellen referenten.

Assessoren van IPMA Certificering bestuderen het rapport en bellen referenten.

360 graden onderzoek van de kandidaat.

360 graden onderzoek van de kandidaat.

360 graden onderzoek van de kandidaat.

Tijdens een assessmenttraining spreken we met de kandidaat door wat hij kan verwachten

Assessment interview

Assessment interview

Assessment interview

Advisering bij een onterechte afwijzing

De individuele begeleiding is een standaard onderdeel van de verdiepingstraining, maar u kunt zich er ook separaat op inschrijven.

Vervolgstappen

Als u de C certificering heeft behaald en u steeds complexere projecten aan het managen bent, dan is het interessant om u te gaan voorbereiden op de B certificering, wij kunnen u daarin begeleiden in een individueel traject.