Home » Visie » Projectmanagement

Projectmanagement

Elke organisatie zoekt naar een zekere vorm van stabiliteit in haar handelen met de omgeving waarin zij zich bevindt. Deze omgeving kan voor een bedrijf haar klanten zijn, maar ook de wet- en regelgeving in het land waarbinnen zij opereert, de krapte op de arbeidsmarkt en andere omstandigheden waar zij maar weinig invloed op heeft. Voor een overheidsorganisatie vormt het politieke klimaat een onderdeel van die omgeving, maar ook de economische ontwikkelingen en eventuele conflicten met andere landen.

Duidelijk is dat veranderingen in de omgeving doordringen tot in de organisatie.

Wanneer bestaande routines niet meer voldoen, ontstaat de behoefte aan verandering. Hiervoor gebruikt men “het project”. Waarbij dit project niet meer is dan een tijdelijke onderneming om van de ene routine naar de andere te komen. Omdat elk project uniek is en de omgeving verandert, moet de trekker (project/programmmanager/leider) een pragmaticus pur sang zijn.

Hij krijgt te maken met de volgende zaken:

  • Omgeving
  • Projecttype
  • Cultuur
  • Medewerkerscompetentie
  • Hygiënefactoren

Hier competent mee omgaan is wat wij verstaan onder Pragmatisch Projectmanagement.

Omgeving

Geen enkel project bevindt zich op een eiland en heeft altijd te maken met een veelheid aan belanghebbenden die zo hun eisen hebben en hun invloed uitoefenen op het project. Pragmatisch Projectmanagement betekent dat de manager en zijn team daarop inspelen en op een vaardige manier meebewegen met die veranderingen in de omgeving en dan toch het project tot een succesvol einde brengen.

Projecttype

Het soort project bepaalt voor een belangrijk deel welke aanpak de slimste is. Eén van de meest actuele indelingen is het zogenaamde Diamantmodel ontwikkeld door Shenhar en Dvir, waarin we langs de volgende dimensies het type bepalen:

  • Onzekerheid met betrekking tot het projectdoel (nieuwigheid)
  • Onzekerheid met betrekking tot de technologie
  • Complexiteit van het product, werkzaamheden en projectorganisatie
  • Tempo waarin het af moet

Wanneer we de projectaanpak op maat maken dan zijn dit de leidende parameters.

Cultuur

Cultuur is dat wat is overgebleven van de geschiedenis van een organisatie. Het is de wijze hoe medewerkers met elkaar omgaan. De cultuur kan negatief of positief zijn. Het is het gemopper bij het koffieapparaat of het machtsspel van de lijnmanagers, maar het kan ook het vertrouwen van het senior management in de projectmanager zijn.

De cultuur versterkt of beperkt de wijze waarop een projectmanager het project kan managen, maar ook of een gewenste professionalisering kan plaatsvinden. Onafhankelijk van het ambitieniveau, de cultuur maakt of breekt haar.

Competentie

Uiteindelijk is een project niets anders dan een tijdelijk samenwerkingsverband tussen mensen. De spreekwoordelijke riemen waarmee de projectmanager moet roeien. Los van de technische competenties die de teamleden moeten bezitten, is er ook nog zoiets als de competentie van het werken in een project. Dat betekent dat ook de teamleden op de hoogte moeten zijn van de basisprincipes van het werken in projecten.

Hygiënefactoren

Strikt gezien zou je cultuur tot de hygiënefactoren kunnen rekenen, maar er is nog meer. We hebben ook te maken met de organisatiestructuur, is deze projectvriendelijk dan wel onvriendelijk. Ook de instrumenten die de teamleden en de projectmanager tot zijn beschikking krijgen kunnen helpen of tegenwerken.

Het komt voor dat een organisatie een methode heeft geadopteerd en een strikte naleving daarvan eist. Niet zelden werkt een dergelijke methode dan eerder tegen dan mee, ook dat is hygiëne.