Home » Visie » Professionalisering

Professionalisering

Onze trainingen zijn gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten:

 • De kracht van intrinsieke motivatie
 • De kracht van gezamenlijk leren
 • De kracht van de aanwezige kennis

Intrinsieke motivatie

Wanneer een deelnemer zich inschrijft voor een training dan is er altijd iets van intrinsieke motivatie aanwezig. De eerste vraag die wij een deelnemer dan ook stellen is: “Wat wil je met deze training bereiken?” Daar bouwen we op voort. Mensen leren wanneer zij gemotiveerd zijn voor het onderwerp.

De onderwerpen die we gaan behandelen hebben betrekking op de ervaring van de deelnemers zelf, dit zijn de voorbeelden die we gebruiken tijdens de training. Actuele praktijk casuïstiek versterkt de motivatie.

Gezamenlijk leren

Elk professionaliseringstraject is er een in gezamenlijkheid. Ook wanneer er sprake is van slechts één deelnemer en één trainer. Wij gaan ervan uit dat iedereen zowel leerling als leraar is (sociaal constructivisme). Dat potentieel benutten we optimaal, zowel tijdens de bijeenkomsten als tijdens de activiteiten in de eSchool.

Als een groep professionals bij elkaar komt en de ervaring en kennis met elkaar deelt dan ontstaat er een krachtige en zeer relevante leerervaring, alleen al de constatering dat de ander soortgelijke uitdagingen tegenkomt werkt verhelderend.

Aanwezige kennis

Het projectmanagement vak kent een rijke verzameling aan technieken, theorie en andere zinvolle inzichten. Wij ontsluiten de aanwezige projectmanagementkennis, in de vorm van boeken, presentaties, eModules en verwijzingen naar andere bronnen. Een belangrijk deel van ons budget is gericht op het vertalen van nieuwe inzichten naar praktische toepassing.

 

Waar het leren plaatsvindt?

Hiervoor hebben wij een brede portfolio in leerervaringen ontwikkeld dit wij voor ieder ontwikkelingstraject in een optimale mix aanbieden. De leerervaringen vinden plaats tijdens:

 • Bijeenkomsten
 • Leeswerk
 • eSchool
 • Toepassing

Bijeenkomsten

Korte (vaak eendaagse) bijeenkomsten waarin deelnemers elkaar onder begeleiding van een trainer verdiepen in bepaalde onderwerpen. Mogelijke leerervaringen tijdens deze bijeenkomsten zijn:

 • Reflecteren op en aanleren van technische competenties
 • Reflecteren op en aanleren van gedragscompetenties
 • Vertalen van contextuele competenties naar de eigen praktijk
 • Uitwerken praktijk casuïstiek
 • Collegiale coaching en intervisie

Leeswerk

Wij hebben de volgende boeken geschreven:

 • The better practices of projectmanagement (zowel NL als EN)
 • Projectmanagement na vandaag (alleen NL)
 • Basisboek Projectmanagement (alleen NL)

Het eerste boek wordt door de international IPMA vereniging aanbevolen als standaardliteratuur voor de examens.

Daarnaast verwijzen de trainers naar relevante bronnen op het internet alsmede de beschikbare literatuur over projectmanagement.

eSchool

Wij maken gebruik van Moodle als Learning Management System. Deze software is een van de meest populaire in de wereld van elektronisch leren. De flexibiliteit stelt ons in staat om elke training volledig op maat te maken en aan te passen aan de behoeften van het moment.

Wij hebben voor alle onderwerpen van IPMA’s competence baseline modules ontwikkeld (zowel in het Nederlands als in het Engels). Deze modules stellen ons in staat om een optimale mix samen te stellen. Gedurende de training is er altijd een trainer die de voortgang ziet en assisteert waar nodig.

Toepassing

Hier vindt het feitelijke leren plaats, doordat wij werken met losse trainingsdagen is er in de tussenliggende tijd veel gelegenheid om in de praktijk het geleerde toe te passen. Dat maakt de leerervaring voor de deelnemer optimaal.