Home » Visie

Visie

Projectmanagement

Elke organisatie is een onderdeel van een veel groter systeem waarbinnen zij succesvol wenst te zijn. Bij een profit-organisatie zal de nadruk op winst en marktaandeel liggen, terwijl de non-profit organisatie het zwaartepunt op ideële doelstellingen legt. De overeenkomst tussen beiden is dat zij op de een of andere manier aan de eisen van de omgeving moet voldoen. Telkens wanneer zij dat niet lukt is het nodig om bestaande routines te verbeteren dan wel fundamenteel te veranderen. Het gebruiken van de projectmatige manier van werken is een goed middel om zo’n verandering tot stand te brengen.

Dhirata is pragmatisch in onze benadering van projectmanagement en sluiten aan bij de belevingswereld van onze klanten. Wij kijken dan naar die processen, technieken en vaardigheden die nodig zijn om dat wat u een project of programma noemt op een doeltreffende en doelmatige manier te managen. Heel bewust gaan we niet de discussie aan over de juiste definitie van projectmanagement en hoewel we trainingen geven in specifieke projectmanagementstandaards, gaan we er altijd van uit dat u deze op maat moet maken voor het project en de omgeving waarin u dat project gaat uitvoeren. Niet elk project heeft dezelfde maat. Nogmaals: uiteindelijk gaat het om succesvollere projecten en niet om de juiste bewoordingen. Meer weten »

Ontwikkelen van projectmanagement – Leerfilosofie

Onze trainingen zijn gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten:

  • De kracht van intrinsieke motivatie
  • De kracht van gezamenlijk leren
  • De kracht van de aanwezige kennis

Meer weten »