Home » Pragmatisch Projectmanagement » Managen van het team

Managen van het team

Als projectmanager moet u zich er voortdurend van bewust zijn dat uw gedrag een effect heeft op de effectiviteit van het team waar u leiding aan geeft. We hebben de volgende trainingen die hierop zijn gericht:

  • Leidinggeven en teamwerk
  • De teambuilder

Uiteindelijk krijgt iedere projectmanager het team dat hij verdient en alleen daarom al zijn deze vaardigheden zo belangrijk.

Training: Leidinggeven & Teamwerk (een dag)

Deze eendaagse training is voor projectmanagers die meer inzicht in de ontwikkeling van een team willen hebben en de interventies die zij, afhankelijk van het stadium waarbinnen hun team zich bevindt, op een effectieve manier kunnen inzetten.

De volgende drie onderwerpen komen aan de orde:

  • Teamrollen
  • Leiderschapsstijlen
  • Groepsdynamica

Bij de teamrollen kijken we naar de psychologische rol die iemand binnen een team wil spelen en de spanning die dit tussen projectmedewerkers kan veroorzaken. Inzicht in welke leiderschapstijlen hier het beste bij passen en hoe de groepsdynamiek zich gedurende het project kan ontwikkelen maken de deelnemers effectievere projectmanagers.

Training: De teambuilder (drie dagen)

Wanneer u enkele keren leiding hebt gegeven aan een projectteam dan bent u zich bewust van de mate waarin een team het project kan maken of breken. Er is wel eens gezegd dat je in de kwaliteit van het geleverde resultaat de organisatie die het vervaardigde kunt terug vinden.

Deze driedaagse training is speciaal ontwikkeld voor projectmanagers die hun vaardigheid als teambuilder verder willen ontwikkelen. De training gaat uit van de persoonlijke kwaliteiten van de deelnemers en bouwt daarop verder. De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

  • Projectmanager en het team
  • Ontwikkeling van het team
  • Het team en de omgeving

In deze training zoeken we de sterke eigenschappen van de deelnemers en leren we hen die te gebruiken in het geven van leiding aan hun team. We oefenen daar veel mee in de vorm van rollenspelen die gebaseerd zijn op de ervaring die de deelnemers zelf inbrengen. Dit laatste maakt de training per definitie relevant en toegesneden op de ervaring van de deelnemers.