Home » Pragmatisch Projectmanagement » Managen van de omgeving

Managen van de omgeving

Een projectmanager bevindt zich in een spanningsveld tussen team en omgeving. Idealiter zou het team weinig moeten merken van spanningen in de omgeving, de praktijk is echter anders. Voor de ervaren projectmanager is dit wat projectmanagement juist zo interessant maakt, voor de minder ervaren projectmanager is dit een uitdaging waarvoor hij de vaardigheden nog eigen moeten maken.

Onze gedragstrainingen die zich richten op de omgeving spelen daarop in. Deze trainingen zijn:

 • Leiderschap
 • Stakeholder management (en politiek)
 • Conflicten en onderhandelingen

In deze trainingen ontwikkelt u de innerlijke kracht en vaardigheid om in een turbulente vaak politiek geladen omgeving staande te blijven. We werken met een combinatie van uw sterke punten, inzicht in valkuilen en allergieën en oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

Training: Leiderschap (een dag)

Wanneer u als projectmanager krachtiger wilt over komen dan geeft deze training daar een aantal handvatten voor. Er is een onderscheid te maken tussen leidinggeven en leiderschap. Leidinggeven doet u aan een team, leiderschap echter is een eigenschap die u bezit en toont. Eén die overigens de basis vormt voor het succesvol leidinggeven, omgaan met conflicten en onderhandelen met verschillende stakeholders.

In deze eendaagse training kijken we naar:

 • Persoonlijke kwaliteiten
 • Persoonlijke visie op projectmanagement
 • Vertaling daarvan naar de praktijk
 • Vertrouwen bewerken
 • Overeenstemming bewerken
 • Je visie realiseren

Ook weer een training die direct aansluit bij de praktijk van de deelnemers, omdat het hun eigen visie is die ze ontwikkelen, besluiten te realiseren en gaan overbrengen op hun eigen projectmedewerkers.

Training: Stakeholder Management (een dag)

Politiek en projecten gaan hand in hand. Als u als projectmanager succesvol wilt zijn dan moet u omgaan met de verwachtingen van anderen en tegelijkertijd uw eigen doel realiseren met behulp van die anderen. In deze eendaagse praktijktraining leert u dat. De deelnemers nemen een actueel project als voorbeeld en voeren daar onder begeleiding van één van onze trainers een uitgebreide stakeholderanalyse op uit.

Ze kijken naar:

 • De verschillende betrokken partijen
 • De belangen die zij vertegenwoordigen
 • De macht en invloed die zij bezitten en uitoefenen
 • Hun betrokkenheid
 • Hoe het politieke netwerk functioneert
 • Hoe betrokkenheid kan worden bewerkt
 • De uitingen van en interventies op weerstand
 • Integere politiek

Omdat de deelnemers oefenen met echte projecten vertalen de resultaten van deze training zich rechtstreeks naar de praktijk in de vorm van concrete handvatten waarmee zij direct aan de slag kunnen gaan.

Training: Conflicten en Onderhandelingen (twee dagen)

Deze tweedaagse training is voor projectmanagers met al enige ervaring, die zich ervan bewust zijn dat alles wat zij tot hun beschikking hebben van anderen is, en die geaccepteerd hebben dat zij over geld, mensen, eisen en wensen moeten onderhandelen.

Een training waar u op een doelmatig en doeltreffende wijze conflicten leert gebruiken als energiebron voor uw project, waar u de basis legt voor betere onderhandelingen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Persoonlijke kwaliteiten
 • Conflictstijlen
 • Onderhandelingsstrategieën
 • Principieel en positioneel onderhandelen

We oefenen met situaties die de deelnemers zelf inbrengen en geven hen de gelegenheid om met verschillende stijlen te oefenen. Uitgangspunt van de training is het benadrukken van iemands sterke punten en op zoek gaan naar manieren om deze in te zetten in de verschillende onderhandelingen en conflicten waarmee zij te maken krijgen.