Home » Pragmatisch Projectmanagement » De Basistraining Projectmanagement

De Basistraining Projectmanagement

Play-ButtonDe basistraining projectmanagement richt zich op de technische vaardigheden van projectmanagement. Na afloop van deze training is de deelnemer in staat om de belangrijkste technieken toe te passen op een eenvoudig project.

Deze training (Nederlands of Engels) is alleen als incompany variant beschikbaar.

Doelgroep

Professionals die naast hun bestaande functie ook van tijd tot tijd verantwoordelijk zijn voor projecten, of die een carrière in projectmanagement ambiëren.

Onderwerpen:

 • Succesvol Projectmanagement
 • Stakeholderstrategie bepalen
 • Eisen en doelen vaststellen
 • Onderhandelen over scope en op te leveren resultaten
 • Vaststellen en realiseren van de gewenste kwaliteit
 • Work Breakdown Structure opstellen
 • Projectorganisatie ontwikkelen
 • Projectlevenscyclus bepalen
 • Opstellen van een doorlooptijdplanning
 • Opstellen van een budget
 • Management van kansen en risico’s
 • Rapportage over de voortgang
 • Opleveren van de projectresultaten
 • Omgaan met wijzigingen tijdens het project
 • Afsluiten van het project

Het centrale leerdoel van deze training is het kunnen toepassen van deze technieken op het project waarvoor de deelnemer verantwoordelijk is. Daarom gebruiken we voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers waarop zij de aangeboden kennis toepassen.

Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Afstemmen behoeften
 • Voorbereiding in de eSchool
 • Drie losstaande of aaneengesloten dagen
 • Reflectie in de eSchool

Afstemmen behoeften

Elke training passen we aan naar de behoefte van de organisatie en de deelnemers. Aan het begin van de traject spreken we door welke uitdagingen er op het gebied van projectmanagement liggen en op basis daarvan passen we het programma aan.

De eSchool

eLearningOnze eSchool bevat een zeer uitgebreide collectie aan eModules die ingaan op de verschillende onderwerpen die in deze training aan de orde komen. Als voor de eerste trainingsdag bereiden de deelnemers zich voor op de training. We bereiken hiermee dat zij gefocust naar de training gaan, maar ook dat de trainer kennis met ze heeft gemaakt.

Deze voorbereiding bestaat uit:

 • Kennismaken met de elektronische omgeving
 • Leeswerk en enkele korte eModules
 • Beschrijven van actuele casuïstiek
 • Reflectie aan de hand van IPMA’s competence baseline

Door de actuele casuïstiek die we tijdens de trainingsdagen verder uitwerken sluiten we aan bij de behoefte van de individuele deelnemer. De reflectie zorgt er voor dat de deelnemers inzicht krijgen waar zij staan met betrekking tot internationale inzichten over projectmanagement.

Drie trainingsdagen

Button met drie mensenMensen ontwikkelen zich samen. In de drie trainingsdagen werken ze aan actuele casuïstiek. Een echt project waar ze een echte product decompositie, planning en budget van maken. Door deze aanpak merken ze ook hoe ze de verschillende technieken in de praktijk kunnen toepassen.

Deze dagen zijn aaneengesloten dan wel losstaand, bij de losstaande variant krijgen de deelnemers extra opdrachten in de eSchool tussen de trainingsdagen in, op die manier verdiept de leerervaring zich.

Reflectie in de eSchool

eLearningIn de eSchool (tussen de losstaande dagen en) na afloop van de trainingsdagen reflecteren de deelnemers over welke technieken hen het meeste zullen helpen bij hun projecten. Zij stellen concrete verbeterdoelen vast en de trainer coacht hen daar gedurende enige tijd in. Na de training kunnen de deelnemers met elkaar in fora discussiëren hoe zij het geleerde het beste kunnen toepassen in hun organisatie.

Waar nodig kan de trainer nieuwe eModules activeren om bepaalde interesse gebieden verder te verdiepen.