Home » Dhirata » Het nieuwe normaal

Het nieuwe normaal

Het nieuwe normaal ook voor professionele ontwikkeling

De Corona-Crisis heeft ons een aantal nieuwe inzichten gegeven over de ontwikkeling van mensen. Wanneer we uitgaan van een worstcase scenario dat krijgen we te maken met een ernstige economische neergang en zeker tot 2022 met meerdere lockdowns per jaar. Onherroepelijk leidt dit tot een nieuw normaal voor professionele ontwikkeling.

Zoals altijd zal de economische neergang winnaars en verliezers kennen. Hoe pijnlijk dat ook is, het zijn uiteindelijk de winnaars die een economie weer opbouwen. Naast de winnaars hebben we die organisaties die tot algemeen nut zijn zoals de overheid en alle door haar in het leven geroepen instituten.

Al die organisaties moeten in dat ‘nieuwe normaal’, de anderhalve meter samenleving die meerdere keren per jaar op slot gaat, antwoorden vinden op de volgende vragen.

Vraag 1: Hoe doen wij meer met minder?

Een van de onherroepelijke gevolgen van een economische neergang is dat er minder fondsen beschikbaar zijn. Organisaties moeten voor elke investeringskeuze bepalen of zij zich deze kunnen veroorloven. Na die keuze zal men de uitvoering daarvan kritisch bekijken. Meer lezen>>

Vraag 2: Hoe versnellen wij onze reactietijd?

De lockdowns komen wanneer er een uitbraak is. Hoe ga je daar effectief mee om? Een uitbraak betekent waar mogelijk (virtueel) thuiswerken, maar ook teams heralloceren naar plaatsen waar geen lockdown is. De veranderende rol van de manager zal zich hierdoor nog sterker doorzetten. Organisaties moeten een balans vinden tussen coördinatie en zelfsturing. Meer lezen>>

Vraag 3: Hoe onderscheiden wij ons van de anderen?

Dit is een vraag die vooral speelt in het bedrijfsleven, maar wel een die aansluit bij de vorige twee. Het gaat hier om slimmer ondernemen en kansen nemen waar deze zich voordoen. Maar uiteindelijk gaat het er om gewoon betere mensen, in alle geledingen van de organisatie, te hebben. Meer lezen>>

Het nieuwe normaal

Deze drie vragen zijn de belangrijkste leerdoelen voor organisaties gedurende de eerste helft van dit derde decennium. Wij, Dhirata, zijn gecommitteerd om hier met betrekking tot teams en leiderschap een rol van betekenis te spelen. Wij introduceren met de ‘Intelligente Mix‘ een nieuw normaal voor professionele ontwikkeling.