Home » IPMA Leergang » Praktijktrainingen IPMA C/B

Praktijktrainingen IPMA C/B

De praktijktrainingen richten zich op de toepassing van de IPMA competenties zoals die in de competence baseline zijn beschreven. De leerdoelen zijn sterk afhankelijk van waar de deelnemers behoefte aan hebben.

Pictogram met gereedschapDeze praktijktrainingen brengen de deelnemers op het niveau dat zij projecten zo kunnen managen dat deze geschikt zijn voor de IPMA certificering. Wanneer dit wenselijk is, kunnen wij verder begeleiden bij de daadwerkelijke certificering, echter dat is niet het leerdoel van deze training (zie praktijkbegeleiding). In deze training richten we ons op de toepassing van de IPMA Competentiestandaard in de praktijk van alle dag.

Deze training (Nederlands of Engels) is alleen als incompany variant beschikbaar.

Doelgroep

Projectmanagers die al enige jaren (IPMA C) of al veel ervaring (IPMA B) hebben en die hun competenties op een IPMA C of IPMA B niveau willen brengen.

Deze training bestaat uit de volgende onderdelen

  • Afstemming van de behoeften

Hierna een cyclus van één of meerdere verdiepingsconferenties.

  • Voorbereiding in eSchool
  • Verdiepingsconferentie
  • Activiteiten in eSchool

Afstemming behoeften

Elke training passen we aan naar de behoefte van de organisatie en de deelnemers. Aan het begin van de traject spreken we door welke uitdagingen er op het gebied van projectmanagement liggen, op basis daarvan ontwikkelen we het programma.

Voorbereiding in eSchool

eLearningIn de eSchool reflecteren de deelnemers over hun competentie, de competence baseline van IPMA is hiervoor het uitgangspunt. Daarnaast bieden we naar behoefte eModules aan die de deelnemers kunnen volgen om daar waar nodig hun inzicht te verdiepen. De trainer speelt hier flexibel op in door het toevoegen van die modules waaraan er behoefte is.

De deelnemers werken in de voorbereiding naar de verdiepingsconferentie praktijkcasuïstiek uit, deze vormt de basis van waaruit we de verdiepingsconferentie opbouwen. We doen dit om een optimale aansluiting op de praktijk van de deelnemers te realiseren.

Verdiepingsconferentie

Button met drie mensenHet toepassen van theorie in praktijk staat of valt met de intrinsieke motivatie van de deelnemers. Om dit te bereiken kiezen de deelnemers zelf aan de hand van de beschikbare casuïstiek wat zij willen uitwerken. Zij werken de praktijksituaties verder uit en wisselen ervaring en inzichten uit. De trainer vult dit aan met de beschikbare theorie. Indien gewenst tijdens de training of later in de eSchool. Hierdoor ontwikkelen de deelnemers een eigen, praktisch toepasbare theorie. Aan het eind van de conferentie kiezen zij concrete verbeterdoelen die zij direct kunnen toepassen.

Activiteiten in eSchool

Over deze toepassing van de opgedane inzichten rapporteren zij aan elkaar in de eSchool. De trainer coacht hun daarbij. Als er meer dan één verdiepingsconferentie is, herhaalt de cyclus zich weer met de voorbereidende activiteiten.

Vervolgstappen

VervolgstapWanneer in de loop van dit traject duidelijk is dat u voldoet aan de criteria voor de praktijkcertificering dan is bij een incompanytraject de meest voor de hand liggende vervolgstap de voorbereiding voor het assessment.