Home » IPMA Leergang » Projectmanagement IPMA D/C (5 dagen)

Projectmanagement IPMA D/C (5 dagen)

Dhirata is de schakel tot lerenIPMA D en IPMA C training

Eén gecombineerde training die opleidt voor het IPMA D (eerste 4 dagen) en het IPMA C (5de dag) theorie-examen.

Het centrale leerdoel van deze training is de kennis en de vaardigheid te verwerven die benodigd is voor de examens zoals IPMA Certificering deze in Nederland afneemt.

Deze training (Nederlands of Engels) is zowel als open rooster als incompany beschikbaar.

Doelgroep

Professionals die zich willen verdiepen in projectmanagement en die een IPMA certificering ambiëren.

Deze training bestaat uit de volgende onderdelen

 • Afstemmen behoeften
 • Activiteiten in eSchool
 • Dag 1: Technische projectmanagement competenties
 • Activiteiten in de eSchool
 • Dag 2: Technische projectmanagement competenties
 • Activiteiten in de eSchool
 • Dag 3: Contextuele en gedragscompetenties
 • Activiteiten in de eSchool
 • Dag 4: Contextuele en gedragscompetenties
 • Activiteiten in de eSchool
 • Dag 5: IPMA C kopcursus
 • Examentraining in de eSchool

Vanwege de afwisseling behandelen we de wat theoretischer onderwerpen uit de contextuele competenties in de ochtenden van dag 3 en 4, de veel praktischer gedagscompetenties bespreken we dan in de middagen! .

Onderwerpen

Alle onderwerpen van IPMA’s competence baseline komen tijdens de trainingsdagen of tijdens de tussenliggende activiteiten in de eSchool aan de orde.

De Praktijk De mens Het contextuele perspectief
Alle belangrijke technieken om een project te plannen, beheersen en succesvol af te ronden. Alle belangrijke vaardigheden die nodig zijn om managers, teamleden en andere betrokkenen te beïnvloeden. De invloed die de omgeving heeft op het project.
Onderwerpen Onderwerpen Onderwerpen
Projectaanpak.

Eisen en doelen.

Scope.

Tijd.

Organisatie en informatie.

Kwaliteit.

Financiën.

Mensen en middelen.

Inkoop.

Plannen en beheersing.

Risico’s en kansen.

Belanghebbenden.

Verandering en transformatie.

Zelfreflectie en -management.Persoonlijke integriteit en betrouwbaarheid.

Persoonlijke communicatie.

Relaties en betrokkenheid.

Leiderschap.

Teamwerk.

Conflicten en crisis.

Vindingrijkheid.

Onderhandelen.

Resultaatorientatie.

Strategie.

Besturing, structuren en processen.

Naleving, wet- en regelgeving.

Invloed en belangen.

Cultuur en waarden.

 

Afstemmen behoeften

Hoewel de training opleidt voor de IPMA examens, waardoor de leerdoelen al vastliggen (men wil immers slagen), bespreken we op voorhand hoeveel ruimte we reserveren voor praktijktoepassing en theorie. Op basis daarvan komen we tot een optimale mix van trainingsdagen en leeractiviteiten in de eSchool.

IPMA Trainingsdagen

Button met drie mensenTijdens de trainingsdagen besteden we aandacht aan die onderwerpen die deelnemers over het algemeen als complex ervaren.

De trainer legt deze uit en bespreekt hoe deze op het examen te gebruiken en hoe een vertaling naar de eigen praktijk te maken.

De eerste vier dagen zijn gericht op het IPMA D examen, op de vijfde dag komen alle nog resterende onderwerpen voor de C certificering aan de orde.

Activiteiten in de eSchool

eLearningEr is een intensieve samenwerking in de eSchool tussen de trainingsdagen door. De deelnemers krijgen leesopdrachten, bekijken eModules, schrijven essays en beantwoorden vragen over de verschillende onderwerpen. Hierdoor beginnen ze eigenlijk al vanaf het eerste moment aan de voorbereiding op het examen. Het voordeel hiervan is dat de deelnemers goed voorbereid zijn op het examen en ze niet pas op het allerlaatste moment aan de studie beginnen.

Examentraining in de eSchool

lerenNa de laatste trainingsdag richten de deelnemers zich, ondersteund door de trainer, op het examen. In de eSchool krijgen zij een ruim aanbod van oefenvragen, wij stellen alle presentaties met gesproken tekst ter beschikking en er is de gelegenheid tot het stellen van vragen. De deelnemer is hierin leidend, wanneer hij bijvoorbeeld besluit om pas over een half jaar examen te doen, dan blijft de eSchool voor hem open.

Examengarantie

GarantieHieronder verstaan we dat de deelnemers toegang hebben tot de examentraining zolang als zij dit nodig hebben voor het halen van hun examen en dat zij tegen accommodatiekosten altijd deel kunnen nemen aan onze open rooster trainingen. Gedurende die hele periode kunnen zij hun vragen stellen aan de trainer. Ons uitgangspunt is: wij slagen als de deelnemer aan onze training slaagt voor zijn IPMA examen.

Vervolgstappen

Als u het theorie-examen hebt behaald dan zijn er de volgende logische vervolgstappen:

 • U kunt zelf het praktijktraject starten wanneer u een C, B of A certificering wilt behalen en voldoende ervaring heeft. Wij kunnen u daarin ook individueel begeleiden en hebben bij de incompany variant naast deze begeleiding ook nog de verdiepingstraining meer>>.
 • Hebt u nog geen voldoende ervaring dan moet u dat binnen twee tot drie jaar na het examen aantonen, uiteraard kunt u dit zelf doen, maar wij hebben ook onze incompany praktijktrainingen die daarin een stimulans kunnen zijn.