Home » Geen categorie » Dhirata omarmt het nieuwe normaal

Dhirata omarmt het nieuwe normaal

Gele tekst met anderhalve meter

Het nieuwe normaal vraagt van organisaties als de onze een herbezinning op de wijze waarop we trainen. Toen het crisisteam aankondigde dat thuisblijven gewenst was en de grote groep ongewenst, hebben wij nagedacht hoe we deze bedreiging tot een voordeel konden ombuigen. Een voordeel zowel voor onze klanten als voor onszelf.

Wetenschappers waarschuwen ons voor nieuwe pandemieën en het is nog maar de vraag wanneer er een vaccin zal zijn dat ons blijvend zal beschermen. De nieuwe werkelijkheid betekent minder reizen en meer van huis uit werken. Na verloop van tijd zal deze werkwijze zich als gewoonte in onze organisaties nestelen. Een blijvende gewoonte ook wanneer al het gevaar geweken is.

Wat niet verandert is de noodzaak van een doorlopende professionele ontwikkeling. Het nieuwe normaal vraagt dat we naast de bestaande ook om andere vaardigheden trainen. Vaardigheden die we mee zullen moeten nemen in onze trainingen.

Naast de voordelen voor de klimaatdoelstellingen zien we ook de voordelen van minder reizen en kleinere groepen voor de dagelijkse praktijk en de trainingsgroepen. Dat voordeel gaan wij benutten door al onze trainingen van de bodem af aan te herontwerpen. Geen aanpassing van wat we toch al deden, maar iets nieuws. Toen de nieuwe werkelijkheid na een aantal weken tot ons doordrong zijn we hier direct mee begonnen. We gaan uit van: bewijs gestuurd leren, fysiek kleine groepen, grotere virtuele klasruimtes, on-the-job coaching en leesgroepen. Dit concept noemen we de Intelligente Mix ©.

Lees verder>>.